Prepaid Prices

בחר את התוכנית שלך לצפיה במחירון ולהצטרפות

שליחת פקסים
עלות של $0.061 לעמוד

שלח פקסים לכל מקום בעולם מתיבת הדוא"ל שלך. בונוס גדול יותר על כרטיסי חיוג גדולים יותר


בחר/י את כרטיס החיוג המתאים לך

את/ה משלם/מת
את/ה חוסך/כת
10501002505002000
0%9%20%29%38%44%
$0.069לדף
7273 דפים
ל:

קבלת פקסים
עלות של $0.43 ליום

קבל מספר פקס אישי. כל פקס שישלח למספר זה יגיע אל תיבת הדוא"ל האישית שלך


מדינת מוצא בשירות קבלה
בחר/י אזור חיוג
עלות הקמה חד פעמית$12.95
מחיר לכל דף נוסף$0.15 לדף
$12.95לחודש
200 דפים

שירותים נוספים

עלות הקמהעלות חודשיתתוספות
אחסון מסמכים
שמירת כל המסמכים הנכנסים
כוללחינם
עבור 12 חודשים ראשונים, לכל מסמך
$20.00 לכל 1GB או חלק ממנו, לכל מסמך
עבור אחסון מסמכים מעבר לתקופה ראשונית של 12 חודשים